KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Kỹ năng thuyết trình I/MỤC TIÊU ĐÀO TẠO THUYẾT TRÌNH DỄ HAY KHÓ? LÀM SAO ĐỂ TỎA SÁNG TRƯỚC ĐÁM...

Chi tiết
QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp MỘT NHÀ QUẢN LÝ- MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN - MỘT TƯỚNG LĨNH THỊ TRƯỜNG...

Chi tiết
CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp Có gì khác biệt giữa một người Quản Lý Cửa Hàng và Nhân Viên Bán...

Chi tiết
KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B

KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B

Kỹ năng bán hàng B2B Bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh cũng phải bán hàng, BÁN HÀNG là sự...

Chi tiết
KỸ NĂNG BÁN LẺ TẠI CỬA HÀNH - SIÊU THỊ

KỸ NĂNG BÁN LẺ TẠI CỬA HÀNH - SIÊU THỊ

Kỹ năng bán lẻ tại cửa hàng - Siêu thị I/ Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH Điểm bán hàng (Siêu thị,...

Chi tiết
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP FMCG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP FMCG

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp FMCG   I/ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Tăng doanh thu bán hàng. Mở rộng thị...

Chi tiết