Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp FMCG   I/ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Tăng doanh thu bán hàng. Mở rộng thị...

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp FMCG

  I/ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Tăng doanh thu bán hàng.
 • Mở rộng thị phần và tăng độ bao phủ của sản phẩm.
 • Hệ thống hóa công việc đang làm. 
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp và tự tin khi tiếp cận khách hàng.
 • Đưa ra các giải pháp khả thi để áp dụng vào công việc.
 • Người học biết cách xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty.

 II/  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Qui trình bán hàng chuyên nghiệp dành cho Đại Diện Thương Mại PIPPTOMA

 Bài 1 Chuẩn bị bán hàng

 • Tại sao phải chuẩn bị tốt trước khi bán hàng.
 • Phương pháp tiến cận điện thọai xin cuộc hẹn hiệu quả.
 • Kế hoạch bán hàng mỗi ngày của Đại diện thương mại.
 • Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng.

 Bài 2 Tiếp cận và giao tiếp bán hàng

 • Cơ hội 30 giây tạo ấn tượng tiếp cận đầu tiên.
 • Các mở đầu hiệu quả cho một cuộc bán hàng.
 • Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho một Đại diện thương mại chuyên nghiệp.

 Bài 3 Kỹ thuật kiểm tra hàng tồn kho và tạo ra cơ hội bán hàng mới

 • Mục đích của việc kiểm tra hàng tồn kho.
 • Kỹ thuật kiểm tra hàng tồn kho FIFO (First in first out).
 • Tạo ra các cơ hội cho sản phẩm tại điểm bán hàng.

Bài 4 Trình bày bán hàng và đàm phán bán hàng

 • Xác định nhu cầu đích thực của cửa hàng (điểm bán hàng).
 • Kỹ thuật trình bày FAB (Feature, Advantage và Benefit).
 • Các chiến lược đàm phán bán hàng và các mô hình đàm phán về giá bán hàng.

 Bài 5 Kỹ năng tìm kiếm thông tin và dẫn dắt kết thúc bán hàng

 • Kỹ năng tìm kiếm thông tin về nhu cầu của khách hàng.
 • Các phương pháp kết thúc bán hàng thường gặp, các tín hiệu và cơ hội kết thúc.

 Bài 6 Kỹ năng xử lý các phản bác và lập đơn đặt hàng

 • Kỹ thuật xử lý phản bác.
 • Phân nhóm khách hàng.
 • Lập đơn hàng và kế hoạch giao hàng thu tiền.

 Bài 7 Trưng bày tại điểm bán hàng

 • Lợi ích trưng bày và cách trưng bày hiệu quả.
 • Xây dựng tiêu chuẩn trưng bày.

 Bài 8 Chăm sóc và phục vụ khách hàng

 • Hướng dẫn bán hàng, cách sử dụng sản phẩm và chăm sóc, phục vụ khách hàng.
 • Kỹ năng viết báo cáo bán hàng.

 Bài 9 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Công ty kinh doanh hàng tiêu dùng.
 • Nhân viên bán hàng đang mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể trở thành một “Đại Diện Thương Mại Chuyên Nghiệp”. Các nhân viên Hành Chánh Bán Hàng hiểu biết về công việc và qui trình bán hàng.
 • Đại diện thương mại đang mong muốn trang bị những kiến thức chuyên nghiệp để trở thành một “Giám Sát Bán hàng chuyên nghiệp” (Professional Sales Supervisor).

 Bài 10 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Đào tạo mang tính tư vấn, hướng dẫn cho học viên để có thể ứng dụng và giải quyết ngay vấn đề thực tế về bán hàng và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phương pháp thảo luận nhóm và tìm ra giải pháp thực tế trong công việc.
 • Học viện thực hành và làm bài tập tình huống thực tế dựa trên công việc hiện tại.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

chương trình đào tạo